УСЛУГИ

ИНДУСТРИАЛЕН КЕТЪРИНГ

организиране на столово хранене на работници и служители с право на безплатна храна, съгласно изискванията на Наредба № 11/21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея на работниците и служителите, които работят в предприятия със специфичен характер и организация на труда;

организиране на столово хранене на работници и служители, съгласно “Сборник РЕЦЕПТИ за заведенията за обществено хранене”;

Видео представяне на "Рудник 3", с. Медникарово, община Раднево

Видео представяне на "ТЕЦ 2", с. Ковачево, община Раднево

Видео представяне на "ТЕЦ Варна", с. Езерово, община Варна

Видео представяне на "Шуменско пиво", гр. Шумен

Изображение - индустриален кетеринг